Intervju

Mina Aleksandra Konaković, dobitnica nagrade 2013. godine

Interviju sa stručnom komisijom mi je bio najveći izazov. Kako predstaviti sebe potpuno nepoznatim ljudima, u kratkom vremenskom roku, i dati zadovoljavajuće odgovore na pitanja na koja ne postoje tačni i netačni odgovori Sa kakvim ste

Detaljnije

Namanja Trifunović, dobitnik nagrade 2013. godine

Nagrada "Kruna uspeha" predstavlja prestižno priznanje i čast, ali i obavezu da na sebi radimo i da se konstantno usavršavamo. Pored nagrade koju sam dobio postao sam i član jednog elitnog kluba, kluba čiji su članovi u svakom pogledu izuzetni

Detaljnije

Borko Kovačević, dobitnik nagrade 2006. godine

Borko Kovačević iz Vršca diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,26. Studije je okončao među prvih pet studenata u svojoj generaciji, a uspešno je završio i magistarske studije na matič

Detaljnije

Jelena Potić, dobitnica nagrade 2009. godine

Doktor medicine Jelena Potić iz Beograda diplomirala je na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,91. Jelena govori francuski, engleski i italijanski jezik, a četiri godine za redom nagrađivana je kao najbolji student Medicinskog fakulteta.

Detaljnije

Dragan Hrnčić, dobitnik nagrade 2008. godine

Dragan Hrnčić iz Beograda diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,83 i takođe je na specijalističkim akademskim studijama. Instruktor je na katedri za medicinsku fiziologiju na matičnom fakultetu, autor je brojn

Detaljnije

Jovana Milosavljević, dobitnica nagrade 2012. godine

Posetioce sajta Kruna uspeha svakako će zanimati na koji način ste se informisali o uslovima i pravilima konkursa, kao i sa kakvim ste se željama i očekivanjima prijavili za nagradu Kruna uspeha? Za nagradu Kruna uspeha sam čula još

Detaljnije

Marko Jovanović, dobitnik nagrade 2007. godine

Beograđanin Marko Jovanović, diplomirani pravnik i master međunarodnog prava, sa Pravnog fakulteta u Beogradu izašao je kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,71. Na fakultetu Pariz 1 - Panteon - Sorbona u Francuskoj upisao je i doktorske

Detaljnije

Vladimir Paunović, dobitnik nagrade 2012. godine

Posetioce sajta Kruna uspeha svakako će zanimati na koji način ste se informisali o uslovima i pravilima konkursa, kao i sa kakvim ste se željama i očekivanjima prijavili za nagradu Kruna uspeha? Za nagradu Kruna uspeha znao sam od

Detaljnije

Vladimir Marković, dobitnik nagrade 2009. godine

Vladimir Marković iz Pančeva diplomirao je na Fakultetu za fizičku hemiju pola godine pre roka, sa prosečnom ocenom 9,97. Zaposlen je kao istraživač pripravnik na matičnom fakultetu i trenutno je na doktorskim studijama. Želja mu je da nastav

Detaljnije

Sandra Aleksić, Dobitnica nagrade 2008. godine

Sandra Aleksić iz Užica diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,94, a trenutno je na specijalističkim studijama. Član je istraživačkog tima Laboratorije za neuroendokrinologiju i metabolizam i demonstrator na k

Detaljnije

Valentina Cvetković, dobitnica nagrade 2006. godine

Valentina Cvetković iz Bora, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00. Autor je brojnih seminarskih radova, učesnik niza konferencija, dobitnik nagrade „Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovi

Detaljnije

Ksenija Obradović, dobitnica nagrade 2007. godine

Ksenija Obradović iz Beograda diplomirani je inženjer elektrotehnike, a studije na Elektrotehničkom fakultetu okončala je sa prosečnom ocenom 9,33. Ksenija govori tri jezika i bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Na mati

Detaljnije

Srđan Kostić, dobitnik nagrade 2010. godine

Srđan Kostić iz Leskovca diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije sa prosečnom ocenom 10,00. Trenutno je na doktorskim studijama na matičnom fakultetu, u zvanju istraživača-saradnika. Dobitni

Detaljnije

Tijana Rakić, dobitnica nagrade 2010. godine

Tijana Rakić je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,94. Dobitnik je brojnih stipendija i autor je više naučnih radova publikovanih u časopisima od međunarodnog značaja. Govori engleski i italijanski jezik. Zaposlena je

Detaljnije

Goran Tomić, dobitnik nagrade 2011. godine

Goran Tomić iz Pančeva, diplomirao je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,97. Na istom fakultetu upisao je i završio master studije iz oblasti biohemije. Dobitnik je nekoliko nagrada za ostvareni uspeh tokom studi

Detaljnije

Ana Cogoljević, dobitnica nagrade 2011. godine

Ana Cogoljević, master inženjer arhitekture iz Čačka, diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,78. Dobitnica je i učesnica mnogobrojnih domaćih i međunarodnih konkursa iz oblasti arhitekture i urban design-a

Detaljnije