Vladimir Marković, dobitnik nagrade 2009. godine

28. Januar 2013

Vladimir Marković iz Pančeva diplomirao je na Fakultetu za fizičku hemiju pola godine pre roka, sa prosečnom ocenom 9,97. Zaposlen je kao istraživač pripravnik na matičnom fakultetu i trenutno je na doktorskim studijama. Želja mu je da nastavi da se bavi naukom i da se trajno zaposli na matičnom fakultetu.

Možete li nam reći šta Vas je motivisalo da se prijavite za nagradu Kruna uspeha i šta je tokom celokupnog konkursa bio najveći izazov?

Odlučujući motiv da se prijavim za konkurs Kruna uspeha bio je celokupni dojam o prestižnom karakteru priznanja, imajući u vidu akademsku i materijalnu težinu nagrade, eminentnost dotadašnjih članova komisije, kao i biografije prethodnih laureata. Najozbiljniji izazov bila je sama odluka da se prijavim na konkurs – nakon toga, sva pažnja usmerena je da u svakom narednom koraku konkursne procedure pokušate dati svoj maksimum.

Na koji način, sa ove vremenske gledate na konkurs, iskustva sa ostalim učesnicima i intervju sa komisijom?

Konkursna procedura za nagradu Kruna uspeha veoma je ozbiljna i intenzivna, obuhvatajući nekoliko selekcionih etapa, tako da je svakom segmentu potrebno pristupiti motivisano i samouvereno u sopstvena postignuća i buduće ciljeve. Iskustvo stečeno izlazeći u susret zahtevima konkursa, u kontaktu sa drugim kandidatima, a naročito tokom intervjua sa komisijom, od posebnog je značaja,i pruža vam dodatnu sigurnost tokom prijava na druge konkurse za stipendije, profesionalna usavršavanja i napredovanja.

Šta biste izdvojili kao najvrednije iskustvo koje ste stekli tokom procesa Kruna uspeha?

Celokupni tok konkursa za nagradu Kruna uspeha predstavlja jedinstvenu iskustvenu celinu, te bih, u skladu sa tim, upravo ceo proces izdvojio kao najdragocenije iskustvo.

Da li su Vam, i u kojoj meri priznanje i podrška porodice Petrović, kao i odluka žirija značili na kraju osnovnih studija i u početku profesionalnog ostvarenja?

Priznanje Kruna uspeha, proisteklo iz inicijative i izuzetnog dugogodišnjeg zalaganja porodice Petrović da daruje najbolja dva diplomca na Beogradskom univerzitetu, u saradnji sa Ambasadom Švajcarske i istaknutim članovima akademske zajednice, predstavlja upečatljivu i naročito vrednu stavku u mojoj biografiji, koja obezbeđuje jedinstvenu preporuku na počecima profesionalnog napredovanja.

Možete li da sa posetiocima internet prezentacije Kruna uspeha podelite kakav je bio Vaš profesionalni razvoj nakon proglašenja nagrade, i kakvi su Vam planovi za budućnost?

Od dobijanja nagrade pa do danas, nastavio sam rad na svojoj doktorskoj disertaciji, čiji završetak uskoro očekujem, učestvovao sam i prezentovao rezultate na više međunarodnih naučnih konferencija, ostvario studijski boravak u okviru Centra za molekularnu medicinu na Karolinska institutu u Stokholmu, a takođe sam izabran i u zvanje asistenta na svom matičnom fakultetu, Fakultetu za fizičku hemiju. Od kratkoročnih planova, izdvojio bih nameru da nakon kompletiranja doktorske teze nastavim dalje sa stručnim usavršavanjem na postdoktorskim studijama.

Koji biste savet i poruku preneli budućim učesnicima projekta Kruna uspeha?

Svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i osećaju da njihov dosadašnji rad zaslužuje da bude uvažen, najtoplije preporučujem da se prijave na konkurs Kruna uspeha, jer time stiču novo, neprocenjivo iskustvo koje će im i ubuduće biti od velike pomoći pri narednim aplikacijama koje ih očekuju u toku izgradnje karijere.

Na koji način mislite da je moguće unaprediti koncept Kruna uspeha?

Jedno od osnovnih svojstava nagrade Kruna uspeha jeste krajnje visok nivo profesionalizma na koji se iz godine u godinu celokupan konkurs sprovodi, počev od njegove medijske promocije, postupka izbora laureata, do organizacije samog prijema povodom dodele nagrade, te jedino što mogu istaći jeste da utemeljivači nagrade, porodica Petrović, zajedno sa svim ostalim saradnicima, i u narednim godinama nastavi da ostvaruju koncept i ideje Krune uspeha na tako visokom nivou. Posebno cenim nameru da se biografije dosadašnjih laureata aktualizuju, i nadam se da će to i ubuduće postati deo dobre prakse nagrade, jer se potvrdom o profesionalnom napretku dosadašnjih dobitnika nagrade upotpunjuje slika o njenom kvalitetu i ugledu.