Srđan Kostić, dobitnik nagrade 2010. godine

02. Decembar 2012

Srđan Kostić iz Leskovca diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije sa prosečnom ocenom 10,00. Trenutno je na doktorskim studijama na matičnom fakultetu, u zvanju istraživača-saradnika. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja za postignut uspeh u osnovnim studijama. Uključen je u rad više naučno-istraživačkih i stručnih domaćih i međunarodnih projekata. Učestvovao je u izradi većeg broja naučnih i stručnih radova. Govori engleski jezik, a služi se i nemačkim i španskim jezikom.

Možete li nam reći šta Vas je motivisalo da se prijavite za nagradu Kruna uspeha i šta je tokom celokupnog konkursa bio najveći izazov?

Osnovni motiv pri konkurisanju za dodelu nagrade bila je želja za evaluacijom dotadašnjeg rada od strane kompetentnih lica iz različitih oblasti nauke i struke. Najveći izazov je sigurno bio intervju, na kojem je trebalo predstaviti ideje o daljem radu, sa težnjom da one budu razumne, dostižne i zanimljive.

Na koji način, sa ove vremenske distance gledate na konkurs, iskustva sa ostalim učesnicima i intervju sa komisijom?

Smatram da je čitav proces – od pisanja eseja do intervjua sa komisijom i proglašavanja pobednika bilo sjajno iskustvo, pre svega imajući u vidu činjenicu da je konkurs zahtevao od kandidata da naprave presek dosadašnjeg rada i da predstave zaokruženu ideju o radu u nastavku karijere, što za učesnike konkursa, tek diplomirane studente, nije predstavljalo nimalo lak zadatak.

Šta biste izdvojili kao najvrednije iskustvo koje stekli ste tokom procesa Kruna uspeha?

Najvrednije iskustvo je svakako upoznavanje sa najboljim studentima fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njihova iskustva, ideje o daljem radu i otvorenost za saradnju predstavljali su potvrdu ispravnosti dotadašnjeg puta i snažan motiv za dalji rad.

Da li su Vam, i u kojoj meri priznanje i podrška porodice Petrović, kao i odluka žirija značili na kraju osnovnih studija i u početku profesionalnog ostvarenja?

Prepoznavanje uspeha ostvarenog na osnovnim studijama i ocenjivanje rada od strane nezavisnog i samostalnog žirija, u poređenju sa studentima drugih fakulteta na Univerzitetu, predstavljali su najznačajnije priznanje za postignut uspeh na osnovnim studijama, i vrlo rano usmerili pažnju ljudi iz struke i nauke na moj rad, što je bilo od ogromnog značaja za dalje usavršavanje.

Možete li da sa posetiocima internet prezentacije Kruna uspeha podelite kakav je bio Vaš profesionalni razvoj nakon proglašenja nagrade, i kakvi su Vam planovi za budućnost?

Nakon proglašenja nagrade nastavio sam sa doktorskim studijama na matičnom fakultetu. Kao autor i koautor učestvovao sam u izradi broj naučnih i stručnih radova. Kao saradnik sam bio angažovan u izradi domaćih naučnih i stručnih projekata kao i jednog međunarodnog projekta. U budućnosti planiram da, nakon odbrane disertacije, nastavim sa postdoktorskim studijama u inostrantsvu, što će mi omogućiti međunarodnu valorizaciju postignutih naučnih rezultata.

Koji biste savet i poruku preneli budućim učesnicima projekta Kruna uspeha?

Budućim učesnicima projekta Kruna uspeha poručio bih da se, u svom radu na osnovnim studijama, osim savesnog i marljivog izvršavanja redovnih obaveza, trude da kreiraju sopstveni put i prate svoje ideje, kako bi na kraju studija mogli da daju presek dotadašnjeg rada sa određenom idejom u kom pravcu bi se kretala njihova dalja karijera. Jer, to je ono što Krunu uspeha izdvaja od ostalih nagrada – presuđuju ideje i entuzijazam kandidata, a postignut uspeh na studijama predstavlja samo uslov za učešće na konkursu.

Na koji način mislite da je moguće unaprediti koncept Kruna uspeha?

Trenutni koncept Krune uspeha je tako dobro osmišljen i realizovan da ne postoji ništa što bih eventualno izmenio ili dopunio. Jedino smatram da bi veći broj ljudi trebalo da prepozna dobrotvorni rad porodice Petrović, pre svih grad Beograd, Univerzitet i Ministarstvo prosvete, s obzirom na to su jako retki pojedinci koji su spremni da dodeljuju tako vredna priznanja, naročito u vreme teške ekonomske situacije u zemlji i inostranstvu.