Ksenija Obradović, dobitnica nagrade 2007. godine

28. Januar 2013

Ksenija Obradović iz Beograda diplomirani je inženjer elektrotehnike, a studije na Elektrotehničkom fakultetu okončala je sa prosečnom ocenom 9,33. Ksenija govori tri jezika i bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Na matičnom fakultetu upisala je master studije na smeru sistemskog inženjerstva i radio komunikacija. Ksenija je zaposlena u kompaniji Ericsson.

Možete li nam reći šta Vas je motivisalo da se prijavite za nagradu Kruna uspeha i šta je tokom celokupnog konkursa bio najveći izazov?

Prijavljivanje za nagradu Kruna uspeha podrazumevalo je složenu proceduru izbora najboljeg među jednakima, kroz koju je trebalo da prođu prijavljeni diplomirani studenti našeg Univerziteta. Motiv za učešće na konkursu bila je želja da odmerim svoje potencijale stečene kroz posvećenost i bezgraničnu ljubav prema nauci. Pisanje eseja na temu „Moj pogled na život“, osvetlilo je segment mojih razmišljanja i preokupacija. Mislim da je tema za mene lično predstavljala izazov da iskažem ono što osećam i nosim duboko u sebi. Svakodnevno zaokupljena matematičkim formulama, kroz esej sam pokušala da na poetičan način izrazim stav svoje generacije u potrebi za razumevanjem nepoznatih u jednačini matematike života.

Na koji način, sa ove vremenske distance gledate na konkurs, iskustva sa ostalim učesnicima i intervju sa komisijom?

Nagrada Kruna uspeha porodice Petrović je primer koji potvrđuje postojanje ideje i želje da se rad i izvanredni rezultati postignuti u toku studija afirmišu i društveno verifikuju. Biti izabran među blistavim, talentovanim i energičnim mladim ljudima, mojim kolegama, velika je čast. Ohrabrujuće je saznanje da neko prati i prepoznaje rad i u pažljivo osmišljenoj akciji okuplja sa jedinstvenom idejom – da podseti na uzvišenost znanja i značaj obrazovanja. To su zvezdani trenuci, koji su moj trud ovom nagradom ohrabrili da sa više samopouzdanja prihvatam nove izazove u struci.

Šta biste izdvojili kao najvrednije iskustvo koje stekli ste tokom procesa Kruna uspeha?

Najvrednije iskustvo stečeno tokom procesa Kruna uspeha za mene predstavlja upoznavanje sa učesnicima konkursa i dobitnicima glavne nagrade. Nemerljiv je osećaj da ste u društvu izuzetnih ljudi koji su u različitim oblastima nauke tokom studija postigli izvanredne rezultate. Za mene kao diplomiranog elektroinženjera interesantno je druženje sa diplomcima prirodnih i društvenih nauka i razmena iskustava u radu na daljem usavršavanju. S obzirom da se kao inženjer bavim praktičnom primenom stečenih znanja u oblasti telekomunikacija u velikoj korporaciji, podsticajan je rad kolega koji se bave razvojem naučne misli i prenošenjem znanja u naučno-nastavnom radu.

Da li su Vam, i u kojoj meri priznanje i podrška porodice Petrović, kao i odluka žirija značili na kraju osnovnih studija i u početku profesionalnog ostvarenja?

Dragoceni dar porodice Petrović je važno priznanje za moj rad, podsticaj za dalje usavršavanje, ali i obaveza, da baš kao što je Rolex sat besprekoran i precizan, i sama budem vrhunski inženjer elektrotehnike i stručnjak. Dolazeći u novu radnu sredinu, bilo je zanimljivo i za mene ohrabrujuće saznanje da je poznat detalj iz moje biografije koji se odnosi na činjenicu da sam laureat nagrade Kruna uspeha. Pogled na moju ruku sa Rolex satom budi znatiželju kolega sa kojima sarađujem na mrežama mobilne telefonije, i često sam u prilici da se pohvalim jedinstvenom nagradom.

Možete li da sa posetiocima internet prezentacije Kruna uspeha podelite kakav je bio Vaš profesionalni razvoj nakon proglašenja nagrade, i kakvi su Vam planovi za budućnost?

Zavrsila sam diplomske akademske studije – master na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru sistemskog inženjerstva i radio komunikacija sa ocenom deset, i potom se posvetila profesionalnom radu u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija u kompaniji Ericsson. Napredak komunikaciono-informacionih tehnologija danas je izuzetan. Velikim učenjem, neprekidnim usavršavanjem i radom pokušavam da se pozicioniram kao ugledan inženjer kompanije. Želela bih da to, kao i do sada, uvek činim s ljubavlju i osmehom.

Koji biste savet i poruku preneli budućim učesnicima projekta Kruna uspeha?

Ljubav prema nauci u oblasti za koju su se školovali, trud i zalaganje ne treba da prođu društveno nezapaženo. Učešće u projektu Kruna uspeha je način da mlad čovek kreativno ispolji svoj talenat i nagradom potvrdi postignute rezultate tokom studija na najbolji način.

Na koji način mislite da je moguće unaprediti koncept Kruna uspeha?

Koncept je neophodno usavršavati u skladu sa društvenim uslovima i potrebama, ističući značaj inicijative porodice Petrović za stimulacijom talenata i podsticajem za brže i uspešnije studiranje.