Sandra Aleksić, Dobitnica nagrade 2008. godine

28. Januar 2013

Sandra Aleksić iz Užica diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,94, a trenutno je na specijalističkim studijama. Član je istraživačkog tima Laboratorije za neuroendokrinologiju i metabolizam i demonstrator na katedri za medicinsku fiziologiju. Autor je niza stručnih radova i dobitnik brojnih nagrada i pohvalnica. Govori engleski jezik.

Možete li nam reći šta Vas je motivisalo da se prijavite za nagradu Kruna uspeha i šta je tokom celokupnog konkursa bio najveći izazov?

Imala sam nekoliko motiva da se prijavim za nagradu. Pre svega, konkurs se odnosi na naš najveći univerzitet, Univerzitet u Beogradu, sa velikim brojem sjajnih studenata različitih fakulteta, što nagradu, po mom mišljenju, čini veoma prestižnom. Takođe, smatrala sam da je sam proces odabira kandidata veoma zahtevan i sveobuhvatan, što je svakako predstavljalo dodatni izazov. Vrednost same nagrade i njena simbolika jednog od najkvalitetnijih i najtrajnijih časovnika na svetu je svakako bila i motiv za sebe.

Na koji način, sa ove vremenske distance gledate na konkurs, iskustva sa ostalim učesnicima i intervju sa komisijom?

Sam način prijave na konkurs je bio dosta dobro zamisljen i organizovan kroz pisanje eseja i intervju sa komisijom. Sećajući se celokupnog iskustva danas, mogu reći da je ceo proces bio veoma prijatan. Iako je broj prijavljenih kandidata bio veliki, odnos pun poštovanja i uvažavanja, kako od strane porodice Petrović ali i članova komisije, tako i među samim kandidatima učinio je da izbor dobitnika ne doživimo kao međusobnu kompeticiju, vec priliku da se upoznamo, razmenimo znanja i uživamo u novom iskustvu.

Šta biste izdvojili kao najvrednije iskustvo koje stekli ste tokom procesa Kruna uspeha?

Pre svega, dobivši Krunu uspeha osećala sam da sam nagrađena za ceo svoj dotadašnji trud, ne samo u pogledu obrazovanja, već i izgradnje sebe kao ličnosti, što sam doživela kao veliku satisfakciju i motiv za dalje usavršavanje. Jednako vredno iskustvo je bilo i samo upoznavanje članova porodice Petrović, članova komisije, kao i drugih kandidata i laureata iz narednih godina koji, kao izvanredni ljudi i profesionalci, predstavljaju istinsko bogatstvo našeg društva.

Da li su Vam, i u kojoj meri priznanje i podrška porodice Petrović, kao i odluka žirija značili na kraju osnovnih studija i u početku profesionalnog ostvarenja?

Kruna uspeha je nagrada na koju sam najviše ponosna i koju vidim kao jedno od najznačajnijih priznanja u svojoj biografiji, koje uvek nailazi na veliko uvažavanje u mom, kako profesionalnom, tako i privatnom okruženju. Porodica Petrović je, od samog početka, nesebično ulagala napore čineći sve što je u njenoj moći da pomogne mom profesionalnom napredovanju, ne gubeći entuzijazam i ne dozvoljavajući ni meni da posustanem, bez obzira na prepreke. Nebrojeno puta tokom svih ovih godina su mi pružili ljudsku i prijateljsku podršku, gradeći odnos poštovanja, poverenja i ljubavi. Uvek se iskreno radujem svakom susretu sa članovima porodice Petrović, i mogu da kažem, otvorenog srca, da ih doživljavam kao svoju drugu porodicu.

Možete li da sa posetiocima internet prezentacije Kruna uspeha podelite kakav je bio Vaš profesionalni razvoj nakon proglašenja nagrade, i kakvi su Vam planovi za budućnost?

Nakon proglašenja nagrade, završila sam Poslediplomske specijalisticke akademske studije iz endokrinologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i upisala Doktorske studije iz endokrinologije, koje su u toku. Bila sam zaposlena na Medicinskom fakultetu kao stručni saradnik na naučnom projektu Ministarstva za nauku, baveći se istraživanjem u oblasti dijabetologije, koje je rezultovalo publikacijama i prezentacijama na nacionalnim i međunarodnim stručnim sastancima. Istovremeno sam završila obavezan pripravnički staž u Kliničkom centru Srbije (KCS) i položila Državni ispit, nakon čega sam volontirala na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS jos dve i po godine. U septembru 2011. godine sam počela sa pripremama za polaganje ispita za licenciranje za Sjedinjene Američke Države, koji sam i položila u toku 2012. godine. Trenutno sam u procesu aplikacije za specijalizaciju iz interne medicine u SAD, čiji je početak planiran za jun 2013. godine. Moj plan za budućnost je da, prvo specijalizacijom iz interne medicine, potom i supspecijalizacijom iz endokrinologije, nastavim svoju kliničku i akademsku profesionalnu karijeru u SAD.

Koji biste savet i poruku preneli budućim učesnicima projekta Kruna uspeha?

Najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, koji su svoje uspehe postigli vrednim radom, negujuci svoj um i duh, verujući da je nesebično zalaganje jedini put do profesionalnog i ličnog ostvarenja, savetovala bih da se prijave za nagradu Kruna uspeha jer je ovo priznanje namenjeno baš takvima kao što ste vi, koji čine da svet ide napred.

Na koji način mislite da je moguće unaprediti koncept Kruna uspeha?

Obzirom da imam višegodišnje iskustvo sa dodelom nagrade, smatram da porodica Petrović, kao organizator i pokrovitelj, već čini sve da bi ceo proces bio na najvišem mogućem nivou. Imajući u vidu važnost i vrednost nagrade, mislim da bi nadležne institucije, u prvom redu Univerzitet, Ministarstvo prosvete i Grad Beograd, trebalo da pruže veću podršku ovoj izuzetnoj tradiciji.