Goran Tomić, dobitnik nagrade 2011. godine

02. Decembar 2012

Goran Tomić iz Pančeva, diplomirao je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,97. Na istom fakultetu upisao je i završio master studije iz oblasti biohemije. Dobitnik je nekoliko nagrada za ostvareni uspeh tokom studija. Trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu u Kembridžu. Govori engleski i nemački jezik.

Možete li nam reći šta Vas je motivisalo da se prijavite za nagradu Kruna uspeha i šta je tokom celokupnog konkursa bio najveći izazov?

Jedan od motiva bio je kompetitivni duh i želja za proverom sopstvenih kvaliteta i rezultata ostvarenih tokom studija. Najveći izazov tokom konkursa svakako je bio intervju sa komisijom, jer u tom momentu morate da pokažete i potvrdite sve one kvalitete koje imate i zbog kojih ste prijavili za ovu nagradu.

Na koji način, sa ove vremenske distance gledate na konkurs, iskustva sa ostalim učesnicima i intervju sa komisijom?

Mogu reći da je to bilo veoma interesantno iskustvo. Intervju sa komisijom bio je veoma prijatan i inspirativan. Dodatno iskustvo, ali i prilika da pokažete i prodiskutujete svoje ideje i ciljeve sa komisijom. Sa druge strane, imao sam priliku da upoznam i druge učesnike konkursa iz različitih oblasti i da razgovaram sa njima.

Šta biste izdvojili kao najvrednije iskustvo koje stekli ste tokom procesa Kruna uspeha?

Upoznavanje kolega iz srodnih, ali i potpuno drugačijih struka i interesovanja, kao i ljudi spremnih da pruže podršku mladima na početku karijere je svakako najvrednije iskustvo koje sam stekao tokom ovog procesa.

Da li su Vam, i u kojoj meri priznanje i podrška porodice Petrović, kao i odluka žirija značili na kraju osnovnih studija i u početku profesionalnog ostvarenja?

Dobijanje ove nagrade bilo je jedno potpuno novo iskustvo za mene i značilo je kao dodatna lična motivacija meni samom u daljem radu, ali je i omogućilo da moji uspesi budu više uočljivi i prepoznatljivi.

Možete li da sa posetiocima internet prezentacije Kruna uspeha podelite kakav je bio Vaš profesionalni razvoj nakon proglašenja nagrade, i kakvi su Vam planovi za budućnost?

U trenutku proglašenja nagrade sam bio student na master studijama biohemije na Hemijskom fakultetu. Nakon toga sam se prijavio na konkurs za doktorske studije na Univerzitetu u Kembridžu, gde sam počeo sa radom u oblasti onkologije, u oktobru 2012. godine. Planiram da nastavim sa radom u nauci i da u budućnosti predvodim sopstvenu istraživačku grupu.

Koji biste savet i poruku preneli budućim učesnicima projekta Kruna uspeha?

Savetovao bih sve buduće učesnike da pokažu svoje kvalitete na najbolji mogući način, kao i da iskoriste priliku da upoznaju svoje uspešne kolege iz drugih oblasti i ostvare kontakt sa njima. Uveren sam da će to biti vredno iskustvo.

Na koji način mislite da je moguće unaprediti koncept Kruna uspeha?

Dodatna promocija ovog konkursa među studentima i širom javnosti bi doprinela da simbolika nagrade i čitavog procesa bude još više prepoznatljiva i time motiviše uspešne studente, ali i sve koji žele da pruže podršku mladima u profesionalnom usavršavanju. Dodatno, mislim da bi održavanje kontakta među dobitnicima bilo od značaja radi razmene iskustava i međusobne podrške i saradnje.