Dragan Hrnčić, dobitnik nagrade 2008. godine

17. Mart 2013

Dragan Hrnčić iz Beograda diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,83 i takođe je na specijalističkim akademskim studijama. Instruktor je na katedri za medicinsku fiziologiju na matičnom fakultetu, autor je brojnih stručnih radova, član niza naučnih organizacija i dobitnik brojnih nagrada i pohvalnica. Govori engleski jezik.

Možete li nam reći šta Vas je motivisalo da se prijavite za nagradu Kruna uspeha i šta je tokom celokupnog konkursa bio najveći izazov?

Za razliku od brojnih nagrada i priznanja namenjenih studentima koje kao primarni, a često i jedini aršin uzimaju jednostavno zbrajanje i deljenje ocena, operacija svojstvenih nižim razredima osnovne škole, odredbama konkursa za nagradu „Kruna uspeha“ bilo je predviđeno da selekcija uključi detaljnu biografiju, esej na zadatu, a do poslednjeg trenutka nepoznatu temu, kao i intervju sa članovima komisije. Upravo to posmatranje kandidata kroz celokupno njegovo stvaralaštvo je i bio najveći izazov, još u kontekstu najboljih diplomaca koje Univerzitet u Beogradu kao celina u tom momentu ima.

Na koji način, sa ove vremenske distance gledate na konkurs, iskustva sa ostalim učesnicima i intervju sa komisijom?

Kada uporedim sam tok konkursa za nagradu Kruna uspeha sa mnogim prethodnim, kao i potonjim na kojima sam učestvovao i bio nagrađivan, ono što mi je svakako engramski ostalo kao determinanta vezana za ovaj konkurs, jeste fokusiranost čitavog selekcionog procesa na svakog pojedinačnog kandidata kao mladog čoveka vrednog pažnje. Toplina, podrška, razumevanje, elementi koje samo ljudi porodičnog duha i vrednosti mogu da pruže, bili su tanani začini koji su učinili da put, bude jednako lep kao i sam cilj. Svakako, bila je svojevrsna privilegija biti u društvu ostalih učesnika konkursa, članova komisije i porodice Petrović. Iz tih razloga se uvek, pa i danas, sa osmehom na licu prisetim svakog tog trenutka i etape.

Šta biste izdvojili kao najvrednije iskustvo koje stekli ste tokom procesa Kruna uspeha?

Dositejeva je misao „Učen i razuman čovek se svagda uči i svagda zna da i dalje malo zna.“ Njene suštine postao sam ponajviše svestan baš tokom učešća na konkursu za ovu Nagradu, jer je baš ona za mene i dalje snažan izvor inspiracije, a inspiracija je ta pokretačka sila koja istovremeno i gura i vuče napred.

Da li su Vam, i u kojoj meri priznanje i podrška porodice Petrović, kao i odluka žirija značili na kraju osnovnih studija i u početku profesionalnog ostvarenja?

Završetak fakulteta zasigurno predstavlja značajan momenat u životu svakog mladog čoveka, jer pre svega označava početak jednog novog poglavlja. Ovo priznanje porodice Petrović i odluka žirija, bilo je za mene od velike važnosti, kako sa aspekta afirmacije dotadašnjih rezultata, tako i sa aspekta daljeg podstreka i podrške za ostvarivanje još većih postignuća. U stručnim krugovima, ali i van njih nagrada Kruna uspeha postala je simbol za najbolje, te je i dalje jedna od vrednih referenci i etablirani pokazatelj izvrsnosti.

Možete li da sa posetiocima internet prezentacije Kruna uspeha podelite kakav je bio Vaš profesionalni razvoj nakon proglašenja nagrade, i kakvi su Vam planovi za budućnost?

Po završetku studija, lekarski staž obavio sam na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu i dalje usavršavanje nastavio na specijalističkim, a potom i doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu, te je usledio i izbor u zvanje asistenta na matičnom fakultetu. U međuvremenu na raznim vidovima usavršavanja bio u Nemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Italiji, Španiji, Rusiji, Francuskoj, kao stipendista različitih organizacija kao što su Međunarodna asocijacija za istraživanje mozga, Federacija evropskih društava za neuronauke i dr. Imao tu privilegiju da učim od najboljih. Saradnik sam na 2 domaća i 1 međunarodnom naučnom projektu, a do sada sam autor ili koautor više od 150 naučnih radova i referata objavljenih u eminentnim međunarodnim časopisima ili saopštenih na naučnim konferencijama i kongresima. Dalja usavršavanja, sticanja profesionalnih znanja i veština su primarni planovi za budućnost.

Koji biste savet i poruku preneli budućim učesnicima projekta Kruna uspeha?

Svi oni diplomci koji su svesni vrednosti svojih rezultata treba da naprave prvi korak i prijave se na konkurs, jer zaista, kao što znamo, svaka trka pa i pobednička, započinje jednim korakom. Kao neko ko je profesionalno vezan i za oblast somnologije, često volim da se prisetim da ostvarivanje svakog sna zahteva buđenje. Istrajnost, vera u sebe i prkošenje svim preprekama upravo je ono što će nas osnažiti. Nulla dies sine linea, već duže, lični je moto koji pokušavam da ispratim

Na koji način mislite da je moguće unaprediti koncept Kruna uspeha?

Može se reči da je koncept ove nagrade od njenog utemeljenja pa do danas pažljivo negovan i zaista osnažen. Delo je i inicijativa porodične firme, što je čini posebnom, ali ujedno joj obezbeđuje dva osnovna postulata prestižnosti i odjeka njenog imena: nezavisnost i slobodu. Stoga, svi koraci i eksterna podrška koji doprinose tim i takvim principima mogu biti od koristi, uz dalje jačanje medijske popularizacije i povezivanje njenih laureata, kao svojevrsnih ambasadora iste na svim meridijanima