Tijana Rakić, dobitnica nagrade 2010. godine

02. Decembar 2012

Tijana Rakić je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,94. Dobitnik je brojnih stipendija i autor je više naučnih radova publikovanih u časopisima od međunarodnog značaja. Govori engleski i italijanski jezik. Zaposlena je kao istraživač pripravnik na matičnom fakultetu, gde učestvuje i u realizaciji praktične nastave.

Možete li nam reći šta Vas je motivisalo da se prijavite za nagradu Kruna uspeha i šta je tokom celokupnog konkursa bio najveći izazov?

U toku školovanja bila sam dobitnik velikog broja stipendija i nagrada, međutim, učešće na konkursu za Krunu uspeha predstavljalo je za mene veliki izazov kako zbog originalnosti nagrade, tako i zbog načina na koji se vršila selekcija kandidata.

Na koji način, sa ove vremenske distance gledate na konkurs, iskustva sa ostalim učesnicima i intervju sa komisijom?

Ceo proces konkurisanja za nagradu Kruna uspeha bio je dragoceno iskustvo. Konkurencija je bila zaista jaka i imala sam šansu da upoznam mlade ljude koji su vrhunski u oblastima kojima se bave. Sa nekima od njih sam započela poslovnu saradnju, a sa nekima se danas i privatno družim. Intervju sa komisijom bio je jako prijatan. Mislim da su mi postavljali ključna pitanja vezana za moje dosadašnje uspehe i buduće planove i da su mi pružili šansu da se predstavim na pravi način.

Šta biste izdvojili kao najvrednije iskustvo koje stekli ste tokom procesa Kruna uspeha?

Pisanje eseja i priprema za intervju u okviru procesa Kruna uspeha pomogli su mi da razmislim u kom pravcu bi trebalo nastaviti moje dalje lično i profesionalno usavršavanje kako bi ono bilo korisno za mene kao pojedinca ali i za društvo u kome živim.

Da li su Vam, i u kojoj meri priznanje i podrška porodice Petrović, kao i odluka žirija značilina kraju osnovnih studija i u početku profesionalnog ostvarenja?

Svaki uspeh zahteva veliki rad i velika odricanja i svako od nas se bar nekada zapitao da li je sve to zaista vredno truda. Podrška porodice Petrović mi je zaista mnogo značila jer mi je pokazala da još uvek postoje ljudi koji prepoznaju kvalitet i spremni su da ga nagrade.

Možete li da sa posetiocima internet prezentacije Kruna uspeha podelite kakav je bio Vaš profesionalni razvoj nakon proglašenja nagrade, i kakvi su Vam planovi za budućnost?

Tokom protekle dve godine zaposlena sam na projektu Ministarstva nauke kao istraživač saradnik pri Farmaceutskom fakultetu. Učestvovala sam u programima usavršavanja u zemlji i inostranstvu uključujući Školu eksperimentalnog dizajana profesora R. Leardija na Farmaceutskom fakultetu u Đenovi. Autor sam 9 radova u časopisima međunarodnog značaja i 2 rada u domaćim časopisima. Učestvovala sam u realizaciji praktične nastave na Katedri za analitiku lekova i bila mentor studentskih istraživačkih radova. Moji planovi za budućnost uključuju izradu doktorske disertacije i nastavak rada na naučnim projektima kao i svakodnevni rad sa studentima farmacije.

Koji biste savet i poruku preneli budućim učesnicima projekta Kruna uspeha?

Želim da im kažem da veruju u sebe, u svoje ideje kao i da će komisija i porodica Petrović umeti da prepoznaju i nagrade njihovo zalaganje.

Na koji način mislite da je moguće unaprediti koncept Kruna uspeha?

Najbitnija činjenica vezana za projekat Kruna uspeha je da se podrška porodice Petrović ne završava samo na dodeli nagrade. Oni i danas nastavljaju da brinu o nama i da kroz povremena zajednička okupljanja prate naše trenutne aktivnosti i planove. Svakako da bi bilo dobro da takvih okupljanja bude više u budućnosti.