Nagrada "Kruna uspeha"

01. Oktobar 2011

Želja za ulaganjem u razvoj zajednice motivisala je porodicu Petrović, da u okviru poslovanja kompanije „Petite Geneve“ Petrović svake godine odaje priznanje najistaknutijim studentima Beogradskog univerziteta.

Iako ime Kruna uspeha asocira i na popularni simbol Rolex časovnika, kao glavni motiv izdvojila se upravo potreba da se završetak visokog obrazovanja i početak profesionalnih izazova obeleži na originalan način. Naime, u pitanju je konkurs koji okuplja najuspešnije studente Univerziteta u Beogradu, koji su bez ponavljanja godina studija diplomirali sa prosečnom ocenom višom od 9,00. Svake godine, odbor za dodelu nagrade definiše temu eseja, nakon čega uži krug prijavljenih diplomaca svoje poglede i stavove deli i kroz intervju sa uveženim članovima komisije. Kao podstrek i motivaciju za dalje usavršavanje porodica Petrović odlučila je da odabrani tandem diplomaca daruje Rolex časovnicima, koji predstavljaju ulaganje u perspektivu celokupne zajednice. Na taj način, nagrada Kruna uspeha prevazilazi individualno priznanje, i zapravo tim darom ukazuje na potencijal podrške mladim stručnjacima iz svih oblasti. Vreme koje su najuspešniji studenti posvetili sticanju znanja, tako se na simboličan način vraća kroz razvoj društvene svesti o budućnosti uspešnije i nesebičnije Srbije. Kao najbolja potvrda i priznanje projekta, u sklopu žirija koji na godišnjem nivou odlučuje o selekciji najboljih među najboljima osim predstavnika porodične firme Petrović, pomenućemo i nesebičnu podršku ambasade Švajcarske federacije u Beogradu, kao i istaknutih profesora Beogradskog univerziteta.

Posebnu zahvalnost i poštovanje porodica Petrović takođe želi da posveti i gospodi Peteru H. Gutu i Werneru H. Furreru, koji su pružili nesebičnu pomoć, kao i nemerljivu inspiraciju za celokupan projekat Kruna uspeha. Motivacija i podrška kojom su uticali na razvoj i sazrevanje misli o razvijenijem društvu neraskidiva je od našeg aktivizma i širenja pozitivne energije među najperspektivnijim studentima u Srbiji. Ideja o prepoznavanju pravih vrednosti, poput obrazovanja i nagrađivanju najuspešnijih diplomaca tako sa uspehom svake godine promoviše upravo suštinu nagrade i načela koja želimo da u godinama koje dolaze proširimo, stvarajući niz koji će doprineti opštem boljitku zajednice u kojoj živimo.