Dobitnici nagrade 2010. godine

10. Januar 2011

Tijana Rakić i Srđan Kostić

Tijana Rakić

Tijana Rakić je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,94. Dobitnik je brojnih stipendija i autor je više naučnih radova publikovanih u časopisima od međunarodnog značaja. Govori engleski i italijanski jezik. Zaposlena je kao istraživač pripravnik na matičnom fakultetu, gde učestvuje i u realizaciji praktične nastave.

Srđan Kostić

Srđan Kostić iz Leskovca diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije sa prosečnom ocenom 10,00. Trenutno je na doktorskim studijama na matičnom fakultetu, u zvanju istraživača-saradnika. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja za postignut uspeh u osnovnim studijama. Uključen je u rad više naučno-istraživačkih i stručnih domaćih i međunarodnih projekata. Učestvovao je u izradi većeg broja naučnih i stručnih radova. Govori engleski jezik, a služi se i nemačkim i španskim jezikom.