Dobitnici nagrade 2009. godine

31. Decembar 2009

Jelena Potić i Vladimir Marković

Jelena Potić

Doktor medicine Jelena Potić iz Beograda diplomirala je na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,91. Jelena govori francuski, engleski i italijanski jezik, a četiri godine za redom nagrađivana je kao najbolji student Medicinskog fakulteta. Autor je brojnih naučnih radova.

Vladimir Marković

Vladimir Marković iz Pančeva diplomirao je na Fakultetu za fizičku hemiju pola godine pre roka, sa prosečnom ocenom 9,97. Zaposlen je kao istraživač pripravnik na matičnom fakultetu i trenutno je na doktorskim studijama. Želja mu je da nastavi da se bavi naukom i da se trajno zaposli na matičnom fakultet