Dobitnici nagrade 2008. godine

31. Decembar 2008

Sandra Aleksić i Dragan Hrnčić

Sandra Aleksić

Sandra Aleksić iz Užica diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,94, a trenutno je na specijalističkim studijama. Član je istraživačkog tima Laboratorije za neuroendokrinologiju i metabolizam i demonstrator na katedri za medicinsku fiziologiju. Autor je niza stručnih radova i dobitnik brojnih nagrada i pohvalnica. Govori engleski jezik.

Dragan Hrnčić

Dragan Hrnčić iz Beograda diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,83 i takođe je na specijalističkim akademskim studijama. Instruktor je na katedri za medicinsku fiziologiju na matičnom fakultetu, autor je brojnih stručnih radova, član niza naučnih organizacija i dobitnik brojnih nagrada i pohvalnica. Govori engleski jezik.