Dobitnici nagrade 2007. godine

31. Decembar 2007

Ksenija Obradović i Marko Jovanović

Ksenija Obradović

Ksenija Obradović iz Beograda diplomirani je inženjer elektrotehnike, a studije na Elektrotehničkom fakultetu okončala je sa prosečnom ocenom 9,33. Ksenija govori tri jezika i bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Na matičnom fakultetu upisala je master studije na smeru sistemskog inženjerstva i radio komunikacija. Ksenija je zaposlena u kompaniji Ericsson.

Marko Jovanović

Beograđanin Marko Jovanović, diplomirani pravnik i master međunarodnog prava, sa Pravnog fakulteta u Beogradu izašao je kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,71. Na fakultetu Pariz 1 - Panteon - Sorbona u Francuskoj upisao je i doktorske studije evropskog privatnog prava, a diplomirao je i na Filološkom fakultetu u Beogradu. Marko je zaposlen kao asistent na Pravnom fakultetu u Beogradu..