Dobitnici nagrade 2006. godine

31. Decembar 2006

Valentina Cvetković i Borko Kovačević

Valentina Cvetković

Valentina Cvetković iz Bora, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00. Autor je brojnih seminarskih radova, učesnik niza konferencija, dobitnik nagrade „Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ i stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Trenutno radi kao asistent na matičnom fakultetu, na kom je upisala i postdiplomske studije.

Borko Kovačević

Borko Kovačević iz Vršca diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,26. Studije je okončao među prvih pet studenata u svojoj generaciji, a uspešno je završio i magistarske studije na matičnom fakultetu. Borko je član MENSE i zaposlen je u kompaniji Microsoft.