NAJNOVIJE

Istraživačka stanica Petnica

Aktuelno

Iz ugla dobitnika

02. Decembar 2013

Na pragu ovogodišnje dodele nagrada, najnovija iskustva i profesionalne uspehe sa posetiocima sajta “Kruna uspeha” podelili su Jovana Milosavljević i Vladimir Paunović.

Pročitajte autorske tekstove aktuelnih laureata, kao uvertiru za decembarski izbor najistaknutijih studenata Univerziteta u Beogradu.

Jovana Milosavljević

Iako je prošlo gotovo godinu dana od dodele nagrade "Kruna uspeha", često se prisetim konkursa, procesa prijave, intervjua, i trenutka samog proglašenja. I svaki put mi je potrebno par trenutaka da poverujem da sam jedan od njih i ja...

Čast koja mi je ukazana uručenjem nagrade me je ujedno i obavezala da nastavim da se trudim i naporno radim. I zaista, protekla godina, od dodele nagrade “Kruna uspeha” pa do danas, je nesumnjivo najuspešnija u mojoj dosadašnjoj karijeri. Znajući svoju upornost i ambicioznost, sigurna sam da bih jedan deo ideja i planova svakako realizovala, ali je nagrada svakako bila podstrek, velika motivacija, ali i podsećanje da se trud isplati, i da će uvek biti onih koji će to ceniti. Neposredno nakon dodele, reagovanja kolega su bila pozitivna i zaista iskrena. Posebno mi je drago, što i danas, nakon skoro godinu dana, i dalje primam čestitke, jer to pokazuje važnost projekta “Kruna uspeha”. U profesionalnom smislu, u prethodnoj godini sam ispunila sve željene zadatke. Uspešno sam završila prvu godinu doktorskih studija na Departmanu za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta, i upisala drugu. Pored toga što sam položila sve predviđene ispite, tokom prve godine sam dosta radila kako bih napravila teorijsku podlogu za početak izrade doktorske disertacije, a uz pomoć profesora i kolega sprovela deo terenskih i laboratorijskih istraživanja. Stoga me u narednoj godini čeka mnogo obaveza i rada na tezi, još istraživanja, terenskog rada i početak obikovanja same teze. Osim toga, naučno-istraživački rad kojim se uporedo bavim je rezultirao objavljivanjem radova u domaćim i inostranim časopisima, što je za rad jednog mladog istraživača veoma bitno.

U prethodnom periodu je stigla i još jedna jedna nagrada, koju mi je dodelio matični fakultet za postignut odličan uspeh u studijama. Učestvovanje na simpozijuma, upoznavanje drugih ljudi i razmenjivanje iskustava sa njima, putovanja, usavršavanje jezika i rad na sopstvenom usavršavanju u profesionalnom i privatnom smislu su dodatno ispunili godinu koja je za mnom. Kao posebno lepo iskustvo bih istakla predavanje koje sam održala polaznicima Istraživačke stanice Petnica na seminaru hemije voda, jer je to mesto koje je razvilo moju ljubav prema geologiji i hidrogeologiji, naučno-istraživačkom radu i odredilo moj poziv.

Planova za budućnost je mnogo i biće potrebno dosta truda i rada za njihovu realizaciju, ali i više svesti i odgovornosti ljudi na funkcijama. Stanje nauke u Srbiji je dosta loše i zbog toga rezultate koje mladi istraživači ovde postižu treba dodatno ceniti i uvažavati.

Vladimir Paunović

Nagrada "Kruna uspeha", koju mi je dodelila porodica Petrović, za mene predstavlja mnogo više od same nagrade.

Ona predstavlja ne samo priznanje za postignute rezultate, već i veliki podstrek, snažan motiv da nastavim dalje da se usavršavam u sferi zanimanja koje sam izabrao za životnu profesiju, da radim na sebi i da se ustremim ka novim izazovima. Ona je grumen nesebično darivane dobrote, koji poput amajlije pomaže da se usudite da na životnim raskrsnicama izaberete onaj put na čijem kraju se krije vaša sreća, a za koji u samom početku često niste sasvim sigurni da li imate snage da ga pređete. To je, pre svega, zbog toga što ste sada bogatiji za jednu važnu spoznaju - postoje ljudi koji vrednuju vaš trud i koji su spremni da zajedno sa vama veruju u vaše snove. Lepota ove nagrade nije samo u sreći i samopotvrdi koju donosi dobitnicima, već i svima onima koji zajedno sa vama rade na usavršavanju i budućim uspesima. Ona je poput magičnog štapića otkrila ponos i uzdigla osmeh na licima mojih roditelja i sestre, moje porodice, prijatelja, profesora, kolega, poznanika...

Na profesionalnom planu, krajem septembra meseca sam uspešno završio master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Master tezu sam realizovao na cenjenom Maks Plank institutu za dinamku kompleksnih tehničkih sistema u Magdeburgu, Nemačka, gde sam proveo 6 nezaboravnih meseci. Rad na ovoj tezi je, kako to obično i biva bio praćen usponima i padovima, neizvesnostima i sumnjama u sopstvene mogućnosti. U mislima bi tada poput zračka svetlosti kroz odškrinuta vrata zasijala nagrada ,,Kruna uspeha“ i snaga i podrška koju kroz nju daruje porodica Petrović – kao svojevrsni podsetnik kako su i ranije mnogi ciljevi izgledali nedostižno, ali su marljivim radom i verom u konačni uspeh i oni dosegnuti.

U iščekivanju pozitivnih rezultata odluke o prijemu na poziciju PhD studenta na jednom od evropskih univerziteta, povremeno upućujem pogled ka kazaljkama mog sata. Verujem da će mnogi krugovi koje će one napraviti u budućnosti biti ispunjeni radošću koju može da donese samo ljubav i nada koju sa vama dele dobri ljudi.